EN

Услуги

* Осъществява принуда срещу осъдените с влязъл в сила съдебен акт да изпълнят определено действие или бездействие


* Принудително въвеждане във владение на недвижими имоти (въвод във владение) и предаване на движими вещи


* Принудително събиране на парични притезания


* Събиране на публични държавни вземания по възлагане от компетентния държавен орган


* Банкова сметка за парични преводи: IBAN: BG95IORT80481086759300  BIC: IORTBG