EN

Кариера


 • 2003г. адвокат член на САК,
  Правен консултант към адвокатско бюро „Бизов и Саулова”
  Адвокат в „СОФБИЛД” ЕООД  една от най-награждаваните с престижни
  отличия СГРАДА НА ГОДИНАТА в сегмента „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО”
  строително-инвестиционна компания на пазара на недвижими имоти


  • 2004-2006 адвокат
  -процесуално представителство граждански дела “BRS”,
  -процесуално представителство по регресни застрахователни искове на
  водеща застахователна компания „Бул Инс” АД;
  -съдебно дирене и събиране на дългове;


  • действащ от 2006 година съдебен изпълнител Софийски Градски Съд. 
  С оглед на настъпили съществени реформи по естеството си на икономическо
  и законодателно ниво и настъпила промяна в сферата на събиране на
  дългове, а именно делегирането на власт по отношение събиране на частни
  и публични притезания на физически лица съдебни изпълнители- член на КЧСИ.