EN

Връзки

Камарата на частните съдебни изпълнители
http://www.bcpea.org/


Министерство на правосъдието
http://www.mjeli.government.bg/


Международен съюз на съдебните изпълнители
http://www.uihj.com/


Висш съдебен съвет
http://www.vss.justice.bg/index2.htm


Правен портал Lex
http://www.lex.bg


Регистър на публичните продажби


http://www.sales.bcpea.org/bg/index.html


Имейл адрес за връзка с кантората:


e-mail: info@bizov.bg


Информация относно Администратора на лични данни:


Име: Александър Бизов


Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6


Телефон: 0886 526 171


Web site: www.bizov.bg


E-mail:    albizov@abv.bg


 


Уведовявам Ви, че Вашите лични данни се събират, обработват и съхраняват по реда предвиден в ЗЗЛД и Регламент 2016/679. Целта на обработването, събирането и съхранението е законово предвидено и само за целите на висящия изпълнителен процес.


В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба.