EN

Връзки

Камарата на частните съдебни изпълнители
http://www.bcpea.org/


Министерство на правосъдието
http://www.mjeli.government.bg/


Международен съюз на съдебните изпълнители
http://www.uihj.com/


Висш съдебен съвет
http://www.vss.justice.bg/index2.htm


Правен портал Lex
http://www.lex.bg


Регистър на публичните продажби


http://www.sales.bcpea.org/bg/index.html


Имейл адрес за връзка с кантората:


e-mail: info@bizov.bg